Sứ mệnh

SỨ MỆNH CỦA ALOHA EDU AI CŨNG CÓ THỂ HỌC TẬP

TỪ MỌI NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

Giá trị của chúng tôi

Aloha Edu, một dự án được sinh ra trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0, đi đầu trong xu hướng Home Schooling của toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng sản phẩm chúng tôi tạo ra có thể giúp cho mọi người được học mọi lúc mọi nơi, tiếp cận trực tiếp đến tri thức của toàn thế giới, không bị giới hạn khoảng cách không gian và thời gian...

Chúng tôi phát triển dựa trên 4 giá trị cốt lõi:


Sáng tạo

Sáng tạo là nguồn gốc của mọi sự phát triển, Chúng tôi tin rằng bên trong bản thân mỗi cá nhân đều tồn tại sự sáng tạo, phát triển không giới hạn. Với vai trò là một nền tảng, Aloha xây dựng hệ thống không ngừng sáng tạo đổi mới, để mọi người có thể tự do đăng tải tri thức của mình chia sẻ đến toàn thể nhân loại.


Cộng đồng

Cộng đồng là nơi để giao lưu học hỏi và phát triển. Aloha không phải một kênh giáo dục E-learning của riêng một cá nhân, một lĩnh vực. Aloha là một nền tảng mở cho cộng đồng, mọi người đều được tự do ngôn luận, tự do chia sẻ tri thức đến từng thành viên của Aloha. Aloha mang giá trị tri thức đến cộng đồng người dùng, và hi vọng mọi người có thể chia sẻ tri thức đó đến toàn thể nhân loại.


Đam mê

Không một giá trị nào phát triển nếu không có niềm đam mê, Chúng tôi những Co-founder của dự án là những người đam mê học hỏi tri thức mới, đam mê chia sẻ tri thức mình học được đến những người khác trên Thế giới không giới hạn khoảng cách về không gian, thời gian. Sinh ra trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0 với niềm đam mê chia sẻ tri thức đó, Aloha được lập nên để khởi xướng cho phong trào Home Schooling của thời đại.


Tri thức

Mỗi chúng ta dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sở hữu một lượng tri thức nhất định, Aloha là nơi chia sẻ tri thức cho cộng đồng. Một số tri thức được chia sẻ miễn phí cho mọi người, một số tính phí, để nhằm giúp cho người chia sẻ có thêm thu nhập và tạo nền tảng phát triển hệ tri thức một cách sâu rộng và đầy đủ. Hiểu được điều đó, Aloha xây dựng hệ thống tri thức cho tất cả mọi người, mà qua đó ai cũng được phép quyết định giá trị tri thức mà mình chia sẻ.


Hãy cùng Aloha mang tri thức đến mọi người!