Tên đầy đủ
Hoang Sang Nguyen
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/12/2017
Bằng cấp