Tên đầy đủ
le thanh binh
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp