Tên đầy đủ
Nguyễn Thanh Phong
Giới tính
Nam
Ngày sinh
16/09/2017
Bằng cấp