Tên đầy đủ
Mệnh Định
Giới tính
Nam
Ngày sinh
20/09/2017
Bằng cấp