Tên đầy đủ
thạch phạm phạm
Giới tính
Nam
Ngày sinh
20/09/2017
Bằng cấp