Tên đầy đủ
huỳnh văn thức
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp