Tên đầy đủ
Le Son
Giới tính
Nam
Ngày sinh
10/10/2017
Bằng cấp