Tên đầy đủ
Linh Trần Phương
Giới tính
Nữ
Ngày sinh
03/06/1997
Bằng cấp
Thông tin thêm
Số video
1 video
Số khoá học
Chưa có khoá học
Số học viên
Chưa có học viên