Tên đầy đủ
Trần Tuyến
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp