Tên đầy đủ
Hoàng Minh Hội
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp