Tên đầy đủ
Van Nam
Giới tính
Nam
Ngày sinh
11/04/2017
Bằng cấp