Tên đầy đủ
Dien Tran
Giới tính
Nam
Ngày sinh
22/11/2017
Bằng cấp