Tên đầy đủ
Tuan nguyen van
Giới tính
Nam
Ngày sinh
24/11/2017
Bằng cấp