• 02:30

   [Tự học đàn sến] - Kí âm lý con sáo gò công dây xề

   KÍ ẤM SỐ BÀI LÝ CON SÁO GÒ CÔNG DÂY ĐÀODạo1.          15p//2.          17-15-14-13rp-(13r)//3.          14-15p//4.          17-15-14-25p//5.          13r-14p//6.          14-13-14-13-14p//Vô Bài1.          14p//2.          25-14p//3.          17-16-18-17rp-(17r)//4.          18p//5.          18-18-19-18p//6.          17r-16-14p//7.          25-14p//8.          17r-17r-16-17rp-(17r)//9.          18p//10. 18-18-19-18p//11. 17-16-17p//12. 18-14p//13. 25p//14. 25-25-26-25p//15. 24-23-24p//16. 25-21p//17. 14p//18. 25-14p//19. 17-16-18-17rp-(17r)//20. 18p//21. 18-18-19-18p//22. 17r-16-14p//23. 25-14p//24. 17r-17r-16-17rp-(17r)//25. 15p//26. 17-15-14-13rp-(13r)//27. 14-15p//28. 17-15-14-25p//29. 13r-14p//30. 15p//31. 17-15-14-13rp-(13r)//32. 14-15p//33. 17-15-14-25p//34. 13r-14p// Xem thêm

   1,119 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 02:01

   Bài 4: [Tự học đàn sến] - Kí âm số bài lý con sáo gò công dây đào

   KÍ ẤM SỐ BÀI LÝ CON SÁO GÒ CÔNG DÂY ĐÀO                    Dạo1.  11p//2. 13-11-10-23rp-(23r)//3. 10-11p//4. 13-11-10-21p//5. 23r-10p//6. 10-23-10-23-10p//Vô Bài1. 10p//2. 21-10p//3. 13-12-14-13rp-(13r)//4. 14p//5. 14-14-15-14p//6. 13r-12-10p//7. 21-10p//8. 13r-13r-12-13rp-(13r)//9. 14p//10. 14-14-15-14p//11. 13-12-13p//12. 14-10p//13. 28p//14. 28-28-29-28p//15. 27-26-27p//16. 28-24p//17. 10p//18. 21-10p//19. 13-12-14-13rp-(13r)//20. 14p//21. 14-14-15-14p//22. 13r-12-10p//23. 21-10p//24. 13r-13r-12-13rp-(13r)//25. 11p//26. 13-11-10-23rp-(23r)//27. 10-11p//28. 13-11-10-21p//29. 23r-10p//30. 11p//31. 13-11-10-23rp-(23r)//32. 10-11p//33. 13-11-10-21p//34. 23r-10p//    Xem thêm

   675 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 02:22

   Bài 3: [Tự học đàn sến] - Kí âm số bài dạ khúc (Nhạc sỉ 35 năm kinh nghiệm - BA TẤN)

   KÍ ẤM SỐ BÀI DẠ KHÚC1>17p//2>18-17-16reop//3>18-17-16p-(16)-(16)//4>17-16-14p-(14)-(14)//5>14b15-13p//6>14-10-13-14p//7>14-16-15-14-13p//8>13-14-10-13-14p//9>14reo-15-14-13-14p//10>12^13-12-10p//11>10-12-13-14p//12>14-21-21-14p//13>14-13r-12-10p//14>10reo-12p//15>12-13-12-13-14p//16>10-17-15-14p//17>17-13-10^12-10p//18>10-23-21-23-24p//19>17reop//20>18-17-16reop//21>18-17-16p-(16)-(16)//22>17-16-14p-(14)-(14)//23>14b15-13p//24>14-10-13-14p//25>14-16-15-14-13p//26>13-14-10-13-14p//27>14reo-15-14-13-14p//28>17-16-17p//29>17-16-17-16p//30>17-26-27-26reop-(26)-(26)//31>17p//32>17-16-16-17p//33>16-17-26n-27-26reop-(26)-(26)//34>10p//35>10-27-28-17p//36>17-18p//37>16-27-28-17p//38>17-cp//39>17-28-cp//40>28-28-19-18p//41>17-16r-16rp//42>17-17-16-28p//43>16-27-28-17p//44>17-19-17-16-18p// 45>16-27-28-17p// Xem thêm

   1,499 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 12:41

   Bài 2: [Tự học đàn sến] - Kí âm lý con sáo gò công dây kép

   Video hướng dẫn đàn sến bằng phương pháp kí âm số đơn giản và dể học cho những bạn chưa biết gì về đàn sến.

   2,763 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 05:27

   Bài 1: Lý Thuyết đàn sến

   Video hướng dẫn ngắn gọn cấu tạo đàn sến cùng với phần kí hiệu kí âm để thực hành ở những bài sau. Các bạn chú ý theo dõi.

   2,350 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

 1. Khoá học

  17 bài | 80 phút 50.000 vnđ

  [Đăng ký ngay] Khóa học đàn sến căn bản

  Khóa học căn bản. Cam kết tất cả các bạn sẽ đàn được.Được biết đàn Sến có nguồn gốc từ Tần Cầm (cây đàn có từ thời Tần Thủy Hoàng, 221 - 207 trước Công Nguyên). Tiếng Hoa phát âm Tần Cầm là Xỉn Xỉn (Qin Qin), vì vậy âm Sến là biến âm của Xem thêm

  Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ