• 02:22

   Bài 3: [Tự học đàn sến] - Kí âm số bài dạ khúc (Nhạc sỉ 35 năm kinh nghiệm - BA TẤN)

   KÍ ẤM SỐ BÀI DẠ KHÚC1>17p//2>18-17-16reop//3>18-17-16p-(16)-(16)//4>17-16-14p-(14)-(14)//5>14b15-13p//6>14-10-13-14p//7>14-16-15-14-13p//8>13-14-10-13-14p//9>14reo-15-14-13-14p//10>12^13-12-10p//11>10-12-13-14p//12>14-21-21-14p//13>14-13r-12-10p//14>10reo-12p//15>12-13-12-13-14p//16>10-17-15-14p//17>17-13-10^12-10p//18>10-23-21-23-24p//19>17reop//20>18-17-16reop//21>18-17-16p-(16)-(16)//22>17-16-14p-(14)-(14)//23>14b15-13p//24>14-10-13-14p//25>14-16-15-14-13p//26>13-14-10-13-14p//27>14reo-15-14-13-14p//28>17-16-17p//29>17-16-17-16p//30>17-26-27-26reop-(26)-(26)//31>17p//32>17-16-16-17p//33>16-17-26n-27-26reop-(26)-(26)//34>10p//35>10-27-28-17p//36>17-18p//37>16-27-28-17p//38>17-cp//39>17-28-cp//40>28-28-19-18p//41>17-16r-16rp//42>17-17-16-28p//43>16-27-28-17p//44>17-19-17-16-18p// 45>16-27-28-17p// Xem thêm

   1,508 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

 1. Khoá học

  17 bài | 80 phút 50.000 vnđ

  [Đăng ký ngay] Khóa học đàn sến căn bản

  Khóa học căn bản. Cam kết tất cả các bạn sẽ đàn được.Được biết đàn Sến có nguồn gốc từ Tần Cầm (cây đàn có từ thời Tần Thủy Hoàng, 221 - 207 trước Công Nguyên). Tiếng Hoa phát âm Tần Cầm là Xỉn Xỉn (Qin Qin), vì vậy âm Sến là biến âm của Xem thêm

  Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ