• 02:30

   [Tự học đàn sến] - Kí âm lý con sáo gò công dây xề

   KÍ ẤM SỐ BÀI LÝ CON SÁO GÒ CÔNG DÂY ĐÀODạo1.          15p//2.          17-15-14-13rp-(13r)//3.          14-15p//4.          17-15-14-25p//5.          13r-14p//6.          14-13-14-13-14p//Vô Bài1.          14p//2.          25-14p//3.          17-16-18-17rp-(17r)//4.          18p//5.          18-18-19-18p//6.          17r-16-14p//7.          25-14p//8.          17r-17r-16-17rp-(17r)//9.          18p//10. 18-18-19-18p//11. 17-16-17p//12. 18-14p//13. 25p//14. 25-25-26-25p//15. 24-23-24p//16. 25-21p//17. 14p//18. 25-14p//19. 17-16-18-17rp-(17r)//20. 18p//21. 18-18-19-18p//22. 17r-16-14p//23. 25-14p//24. 17r-17r-16-17rp-(17r)//25. 15p//26. 17-15-14-13rp-(13r)//27. 14-15p//28. 17-15-14-25p//29. 13r-14p//30. 15p//31. 17-15-14-13rp-(13r)//32. 14-15p//33. 17-15-14-25p//34. 13r-14p// Xem thêm

   1,125 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 02:01

   Bài 4: [Tự học đàn sến] - Kí âm số bài lý con sáo gò công dây đào

   KÍ ẤM SỐ BÀI LÝ CON SÁO GÒ CÔNG DÂY ĐÀO                    Dạo1.  11p//2. 13-11-10-23rp-(23r)//3. 10-11p//4. 13-11-10-21p//5. 23r-10p//6. 10-23-10-23-10p//Vô Bài1. 10p//2. 21-10p//3. 13-12-14-13rp-(13r)//4. 14p//5. 14-14-15-14p//6. 13r-12-10p//7. 21-10p//8. 13r-13r-12-13rp-(13r)//9. 14p//10. 14-14-15-14p//11. 13-12-13p//12. 14-10p//13. 28p//14. 28-28-29-28p//15. 27-26-27p//16. 28-24p//17. 10p//18. 21-10p//19. 13-12-14-13rp-(13r)//20. 14p//21. 14-14-15-14p//22. 13r-12-10p//23. 21-10p//24. 13r-13r-12-13rp-(13r)//25. 11p//26. 13-11-10-23rp-(23r)//27. 10-11p//28. 13-11-10-21p//29. 23r-10p//30. 11p//31. 13-11-10-23rp-(23r)//32. 10-11p//33. 13-11-10-21p//34. 23r-10p//    Xem thêm

   681 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 12:41

   Bài 2: [Tự học đàn sến] - Kí âm lý con sáo gò công dây kép

   Video hướng dẫn đàn sến bằng phương pháp kí âm số đơn giản và dể học cho những bạn chưa biết gì về đàn sến.

   2,769 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

  • 17:54

   Lý con sáo gò công dây đào

   Kí âm lý con sáo gò công dây đào. Nghiên cứu nâng cao tại khoá học: http://alohaedu.com.vn/thanh-vien/phung-thanh-vu

   260 lượt xem -

   Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

 1. Khoá học