TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

8,614 lượt xem -

Đăng vào 06 Tháng mười, 2017

TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

Mục đích: Giúp chúng ta biết được vị trí của từng xương và có bao nhiêu xương trên cơ thể

+ Có 8 xương Sọ não : xương trán, 2 xương đỉnh, 2 xương thái dương, xương chẩm, xương bướm và xương sàng

                                       

+ 14 xương Sọ mặt (chưa tính xương móng): 2 xương xoăn mũi dưới, 2 xương khẩu cái, 2 xương hàm trên,2 xương gò má, 1 xương hàm dưới, 2 xương sống mũi, 2 xương lệ, xương lá mía, xương móng cái.

                           

+ 64 xương chi trên: 2 xương đòn, 2 xương vai, 2 xương cánh tay, 2 xương trụ, 2 xương quay, 16 xương cổ tay (tính 2 bên tay), 10 xương đốt bàn (tính 2 bên tay), 28 xương đốt ngón tay (tính 2 bên tay).

                                     

+ 62 xương chi dưới: 2 xương chậu, 2 xương đùi, 2 xương chày, 2 xương mác, 14 xương cổ chân (tính ở 2 chân),10 xương đốt bàn chân (tính 2 bàn chân), 28 xương đốt ngón chân.

               


                

+ 33-34 xương ở cột sống (thường là 33 ở người trưởng thành): 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt cùng và 4-5 đốt cụt

                       

+ 25 xương ở lồng ngực: 24 chiếc xương sườn và xương ức

                          

- Ngoài ra còn có các xương nhỏ như: Xương móng, các xương nghe (xương búa, xương đe, xương bàn đạp


                                               TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU

1 Đối với Y học Giải phẫu học là môn

a. Cơ sở/

b. Cơ bản

c. Lâm sàng

d. Y học hiện đại


2 Từ “trên ngoài” ta căn cứ theo

a. Mặt phẳng ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc

d. A và C đúng/


3. Phương tiện quan trọng nhất để học Giải Phẫu là

a. Xác/

b. Mô hình các loại

c Phim X quang

d người sống


4. Mặt phẳng đứng dọc giữa

a. nằm song song với  mặt phẳng trán

b. Chia cơ thể thành hai nửa: nửa phải và nửa trái/

c nằm song song với mặt đất

d chia cơ thể thành phía trước và sau


5. Xương nào sau đây không thuộc xương hàng trên cổ tay

a. Xương nguyệt

b. Xương đậu

c. Xương thang/

d. xương tháp

e. xương thuyền


6. Chỏm xương trụ

a. còn gọi là mõm khuỷu

b. là phần đầu trên xương trụ gồm mõm khuỷu và mõm vẹt/

c. là đầu dưới xương trụ có diện khớp vòng

d là ¼ trên xương trụ


7. Thân xương trụ có

a. 3 mặt: trong, ngoài, trước

b. 3 mặt: trong, ngoài, sau

c. 3 mặt: trước, sau, trong/

d. 3 mặt: trước, sau, ngoài


8. Xương quay khớp với tất cả nào sau đây, ngoại trừ

a. xương cánh tay

b xương trụ

c xương thuyền

d xương nguyệt

e xương đậu/


9. xương nào sau đây không tham gia vào diện khớp cổ tay

a. xương thuyền

b. xương nguyệt

c xương tháp

d xương đậu/


10 khớp khuỷu gồm có

a. 1 khớp

b. 2 khớp

c. 3 khớp/

d. 4 khớp


11 khi bàn tay làm động tác sấp ngữa, thì lúc đó có sự tham gia hoạt động của

a. Khớp quay trụ trên và khớp quay trụ dưới

b. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp quay cổ tay/

c. Khớp quay trụ trên và khớp cánh tay trụ

d. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp cánh tay trụ


12 chi tiết GP nào giúp ta định hướng được chiều trước sau của xương cánh tay.

a. Chỏm xương cánh tay

b. Rãnh gian củ

c. Củ lớn

d. Lồi chủ đen ta/


13. các dây chằng ở khớp vai dây chằng nào khỏe nhất

a. dây chằng ổ chảo cánh tay trên

b. dây chằng ổ chảo cánh tay giữa

c. dây chằng ổ chảo cánh tay dưới

d. dây chằng quạ cánh tay/


14. Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

a. Cấu tạo, Kích thước, Hình thể và Chức năng

b. Hỗn hợp

c. Tất cả đúng/

d. Tất cả sai


15 Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:


a. Khớp chậu đùi

d. Khớp thái dương hàm

b. Khớp trai đỉnh

c. Khớp cùng chậu/


16 Chọn định nghĩa đúng nhất về khớp xương là:


a. Nơi nối tiếp của hai xương /

b. Nơi tiếp giáp của hai xương

c. Nơi hai xương nằm chồng lên nhau

d. Nơi liên tiếp của hai xương


17. Xác định chức năng quan trọng nhất của xương:

a. Tạo máu 

d. Vận động

b. Bảo vệ 

c. Nâng đỡ /


18  Xác định ý đúng nhất trong mô tả giải phẫu học dựa vào:

a. Vị trí, liên quan 

b. Hình thể, kích thước

d. Tất cả đều đúng/

c. Chức năng phát triển


19. Xác định ý đúng với từ "Phải, trái" căn cứ vào:

a. Mặt phẳng nằm ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc giữa/

d. Tất cả đúng


20  Xác định ý đúng với từ "Trên, Dưới" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc

d. tất cả đúng

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng nằm ngang /


21. Xác định ý đúng với từ "trước sau" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc 

b. Mặt phẳng đứng ngang /

c. Mặt phẳng nằm ngang

d. Mặt phẳng ngang


22: Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

A. Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

B. Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu

xương cánh tay.

C. Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

D. Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương

quay./

E. Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi

một diện khớp vòng.


23: Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài

cơ lớp nông:

A. Cơ duỗi ngón cái ngắn

B. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn/

C. Cơ duỗi cổ tay trụ

D. Cơ duỗi ngón cái dài

E. Cơ duỗi các ngón


24: Chọn

A. Nếu 1, 2, 4 đúng

B. Nếu 1, 3 đúng

C. Nếu 4, 5 đúng/

D. Nếu chỉ có 4 đúng

E. Nếu tất cả đều đúng

1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.

2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.

3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ

về TM chậu ngoài.

4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.

5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.


25: Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay

dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác

nào sau đây sẽ không thực hiên được:

A.Duỗi ngón cái 

B.Dạng ngón cái

C.Đối ngón cái/

D.Cả A và B


26: Chọn:

A. nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

B. nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả/

C. nếu (A) đúng (B) sai

D. nếu (A) sai (B) đúng

E. nếu (A) sai (B) sai

(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch

mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau

(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông

qua nhánh vai trên và vai xuống.


27: Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với

khớp cùng chậu và đốt sống:

A.Cùng 2/

B.Cùng 3

C.Cùng 4

D.Thắt lưng 5

E.Cùng 1.


28: Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với

động mạch nào?

A. Động mạch dưới vai

B. Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

C. ĐM cánh tay sâu

D. ĐM ngực lưng

E. ĐM mũ cánh tay sau/


29: Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:

A.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho các cơ lớp nông mô út.

B.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

C. Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

D.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

E.Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho/

cơ gan tay ngắn30: Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:

A. Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

B. Duỗi, dạng và xoay đùi/

C. Gấp và xoay ngoài đùi

D. Chủ yếu là xoay ngoài đùi

E. Duỗi và xoay trong đùi


Dùng các thông tin sau để trả lời câu 11 và câu 12:

I.Cơ cánh tay quay V.Cơ duỗi ngón cái dài

II.Cơ duỗi cổ tay quay dài VI.Cơ ngửa

III.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn VII. Cơ duỗi ngón trỏ

IV. Cơ dạng ngón cái dài VIII.Cơ gấp ngón cái dàiB.I, III E.I, IV, VIII

C.II, III, IV


A.I, III, V, VIII D.IV, V, VII, VIII

B.I, II, IV, V, VII, VIII E.IV, V, VIII

C.IV, V, VI, VII, VIII


Bình luận

Ảnh đại diện của bạn
|

Khoá học khác

22 bài | 90 phút 99.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Đào tạo và luyện thi ISTQB foundation

Khóa học gồm 22 video ôn luyện 6 chương theo sách ISTQB foundation và syllabus. Ngoài ra có kèm các bài test online giúp các bạn luyện thi thành công và dễ dàng lấy được chứng chỉ

Tạ Thị Thinh Tạ Thị Thinh

32 bài | 152 phút 99.000 vnđ

[Đăng ký ngay] TRỞ THÀNH MC TIỆC CƯỚI SAU 5 TUẦN

                                            * Những MC đang dẫn SỰ KIỆN, MC đang dẫn tại các nhà hàng ngoại ô. * Sinh viên trẻ, người đi làm văn phòng. * Và tất cả những ai mong muốn tỏa sáng trên sân khấuKhóa học giúp bạn hiểu rõ về MC TIỆC CƯỚI. Làm thế nào để tự tin trên sân khấu. Luyện giọng, nắm chắc các kịch bản tại các trung tâm hội Xem thêm

Trainer MC Đặng Tiến Dũng Trainer MC Đặng Tiến Dũng

18 bài | 40 phút 99.000 vnđ

[Đăng ký ngay] KỸ NĂNG VIẾT CV

Bỏ thói quen mua CV mẫu đi. Nếu muốn tự tin gạt tung hết CV các ứng viên khác ra khỏi bàn của nhà tuyển dụng, bạn phải tự làm lấy một bộ CV cho riêng mình.                          Xem thêm

Đặng Tuấn Tiến Đặng Tuấn Tiến

5 bài | 60 phút 99.000 vnđ

[Đăng ký ngay] TỰ TIN TRƯỚC CÔNG CHÚNG

Tự Tin Trước Công Chúng Bạn là nhân viên văn phòng?  Bạn là sinh viên hay mới tốt nghiệp? Hoặc thậm chí bạn đang là chủ doanh nghiệp?Cho dù bạn là ai cũng cần phải có sự tự tin khi trình bày hoặc đứng trước công chúng? Sự tự tin mang đến cho bạn nhiều cơ hội, giá trị và thăng tiến hơn trong công việc. Bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện.Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng thuyêt trình, kỹ năng làm chủ sân khấu. Giúp bạn trang Xem thêm

Trainer MC Đặng Tiến Dũng Trainer MC Đặng Tiến Dũng

5 bài | 100 phút 50.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Tài Liệu Đờn Ca Tài Tử

- Đây là 5 quyển tài liệu về đờn ca tài tử xưa, rất nhiều thông tin quý về nguồn gốc của đờn ca tài tử và kí âm các bài bản.- Quyển 1: Giới thiệu về đờn ca tài tử - Quyển 2 (102 trang):  Thập Bát Vĩ, Bộ Tứ Bửu, Bộ Ngũ Châu, Sáu Bản Bắc tấu mã cải biên, - - ---- Quyển 3 (114 trang): Bộ Thập Thủ Liên Hườn, Cữu Nhĩ, Các bài nhạc lễ, - Quyển 4 (120 trang): Các bải bản nam...- Quyển 5 (100 trang): Các bài bản oán.... Xem thêm

Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

12 bài | 120 phút 100.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thực hành Guitar phím lõm dây Kép

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn thực hành 1 bản hơi Nam và 2 bản thuộc hơi Oán. Khóa học này gồm 12 bài giảng và được ký âm ngũ cung cho dây Hò nhất (dây Kép)       Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

14 bài | 120 phút 100.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thực hành 6 Bắc trên Guitar phím lõm (Lưu Thủy Trường, Phú Lục Chấn)

  Khóa học này gồm 2 bản Bắc là Lưu Thủy Trường 32 câu và Phú Lục Chấn 34 câu 16 bài giảng được chia ra làm 14 bài giảng, Hai bản Bắc này nằm trong 6 bản Bắc thuộc 20 bản Tổ nhạc tài tử Nam Bộ.           Ký âm và ký hiệu Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

80 bài | 611 phút 1.010.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Y Học Dinh Dưỡng Thực Tiễn

Tổng quát- Đây là khóa học trực tuyến đầu tiên trong lĩnh vực Y HỌC DINH DƯỠNG. Khóa học là sự tổng hợp toàn diện những kiến thức giữa Đông - Tây y và dinh dưỡng;- Kiến thức của khóa học tổng quan và sâu sắc, cùng với sự chia sẻ giản đơn và gần gũi của Giảng viên giúp cho người học nắm bắt kiến thức một cách đơn giản, thực tiễn và bổ ích;- Xem thêm

Trần Thanh Toàn Trần Thanh Toàn

12 bài | 600 phút 699.000 vnđ

[Đăng ký ngay] YOGA CĂN BẢN CHO NGƯỜI BẬN RỘN

LỜI MỞ ĐẦUTrong cuộc sống bận rộn ngày hôm nay, với nhịp sống ngày càng hối hả, con người dần bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, học tập, gia đình, những hoạt động không ngừng nghỉ khiến cơ thể ngày càng lão hóa và tinh thần ngày càng suy kiệt. Cùng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động không hợp lý; môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại, môi Xem thêm

Hà Liên Hà Liên

10 bài | 120 phút 100.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Guitar phím lõm dành cho người mới học

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Guitar phím lõm. Khóa học này gồm 10 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng.           Ký âm và ký hiệu Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú