TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

5,540 lượt xem -

Đăng vào 06 Tháng mười, 2017

TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

Mục đích: Giúp chúng ta biết được vị trí của từng xương và có bao nhiêu xương trên cơ thể

+ Có 8 xương Sọ não : xương trán, 2 xương đỉnh, 2 xương thái dương, xương chẩm, xương bướm và xương sàng

                                       

+ 14 xương Sọ mặt (chưa tính xương móng): 2 xương xoăn mũi dưới, 2 xương khẩu cái, 2 xương hàm trên,2 xương gò má, 1 xương hàm dưới, 2 xương sống mũi, 2 xương lệ, xương lá mía, xương móng cái.

                           

+ 64 xương chi trên: 2 xương đòn, 2 xương vai, 2 xương cánh tay, 2 xương trụ, 2 xương quay, 16 xương cổ tay (tính 2 bên tay), 10 xương đốt bàn (tính 2 bên tay), 28 xương đốt ngón tay (tính 2 bên tay).

                                     

+ 62 xương chi dưới: 2 xương chậu, 2 xương đùi, 2 xương chày, 2 xương mác, 14 xương cổ chân (tính ở 2 chân),10 xương đốt bàn chân (tính 2 bàn chân), 28 xương đốt ngón chân.

               


                

+ 33-34 xương ở cột sống (thường là 33 ở người trưởng thành): 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt cùng và 4-5 đốt cụt

                       

+ 25 xương ở lồng ngực: 24 chiếc xương sườn và xương ức

                          

- Ngoài ra còn có các xương nhỏ như: Xương móng, các xương nghe (xương búa, xương đe, xương bàn đạp


                                               TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU

1 Đối với Y học Giải phẫu học là môn

a. Cơ sở/

b. Cơ bản

c. Lâm sàng

d. Y học hiện đại


2 Từ “trên ngoài” ta căn cứ theo

a. Mặt phẳng ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc

d. A và C đúng/


3. Phương tiện quan trọng nhất để học Giải Phẫu là

a. Xác/

b. Mô hình các loại

c Phim X quang

d người sống


4. Mặt phẳng đứng dọc giữa

a. nằm song song với  mặt phẳng trán

b. Chia cơ thể thành hai nửa: nửa phải và nửa trái/

c nằm song song với mặt đất

d chia cơ thể thành phía trước và sau


5. Xương nào sau đây không thuộc xương hàng trên cổ tay

a. Xương nguyệt

b. Xương đậu

c. Xương thang/

d. xương tháp

e. xương thuyền


6. Chỏm xương trụ

a. còn gọi là mõm khuỷu

b. là phần đầu trên xương trụ gồm mõm khuỷu và mõm vẹt/

c. là đầu dưới xương trụ có diện khớp vòng

d là ¼ trên xương trụ


7. Thân xương trụ có

a. 3 mặt: trong, ngoài, trước

b. 3 mặt: trong, ngoài, sau

c. 3 mặt: trước, sau, trong/

d. 3 mặt: trước, sau, ngoài


8. Xương quay khớp với tất cả nào sau đây, ngoại trừ

a. xương cánh tay

b xương trụ

c xương thuyền

d xương nguyệt

e xương đậu/


9. xương nào sau đây không tham gia vào diện khớp cổ tay

a. xương thuyền

b. xương nguyệt

c xương tháp

d xương đậu/


10 khớp khuỷu gồm có

a. 1 khớp

b. 2 khớp

c. 3 khớp/

d. 4 khớp


11 khi bàn tay làm động tác sấp ngữa, thì lúc đó có sự tham gia hoạt động của

a. Khớp quay trụ trên và khớp quay trụ dưới

b. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp quay cổ tay/

c. Khớp quay trụ trên và khớp cánh tay trụ

d. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp cánh tay trụ


12 chi tiết GP nào giúp ta định hướng được chiều trước sau của xương cánh tay.

a. Chỏm xương cánh tay

b. Rãnh gian củ

c. Củ lớn

d. Lồi chủ đen ta/


13. các dây chằng ở khớp vai dây chằng nào khỏe nhất

a. dây chằng ổ chảo cánh tay trên

b. dây chằng ổ chảo cánh tay giữa

c. dây chằng ổ chảo cánh tay dưới

d. dây chằng quạ cánh tay/


14. Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

a. Cấu tạo, Kích thước, Hình thể và Chức năng

b. Hỗn hợp

c. Tất cả đúng/

d. Tất cả sai


15 Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:


a. Khớp chậu đùi

d. Khớp thái dương hàm

b. Khớp trai đỉnh

c. Khớp cùng chậu/


16 Chọn định nghĩa đúng nhất về khớp xương là:


a. Nơi nối tiếp của hai xương /

b. Nơi tiếp giáp của hai xương

c. Nơi hai xương nằm chồng lên nhau

d. Nơi liên tiếp của hai xương


17. Xác định chức năng quan trọng nhất của xương:

a. Tạo máu 

d. Vận động

b. Bảo vệ 

c. Nâng đỡ /


18  Xác định ý đúng nhất trong mô tả giải phẫu học dựa vào:

a. Vị trí, liên quan 

b. Hình thể, kích thước

d. Tất cả đều đúng/

c. Chức năng phát triển


19. Xác định ý đúng với từ "Phải, trái" căn cứ vào:

a. Mặt phẳng nằm ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc giữa/

d. Tất cả đúng


20  Xác định ý đúng với từ "Trên, Dưới" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc

d. tất cả đúng

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng nằm ngang /


21. Xác định ý đúng với từ "trước sau" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc 

b. Mặt phẳng đứng ngang /

c. Mặt phẳng nằm ngang

d. Mặt phẳng ngang


22: Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

A. Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

B. Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu

xương cánh tay.

C. Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

D. Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương

quay./

E. Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi

một diện khớp vòng.


23: Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài

cơ lớp nông:

A. Cơ duỗi ngón cái ngắn

B. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn/

C. Cơ duỗi cổ tay trụ

D. Cơ duỗi ngón cái dài

E. Cơ duỗi các ngón


24: Chọn

A. Nếu 1, 2, 4 đúng

B. Nếu 1, 3 đúng

C. Nếu 4, 5 đúng/

D. Nếu chỉ có 4 đúng

E. Nếu tất cả đều đúng

1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.

2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.

3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ

về TM chậu ngoài.

4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.

5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.


25: Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay

dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác

nào sau đây sẽ không thực hiên được:

A.Duỗi ngón cái 

B.Dạng ngón cái

C.Đối ngón cái/

D.Cả A và B


26: Chọn:

A. nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

B. nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả/

C. nếu (A) đúng (B) sai

D. nếu (A) sai (B) đúng

E. nếu (A) sai (B) sai

(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch

mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau

(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông

qua nhánh vai trên và vai xuống.


27: Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với

khớp cùng chậu và đốt sống:

A.Cùng 2/

B.Cùng 3

C.Cùng 4

D.Thắt lưng 5

E.Cùng 1.


28: Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với

động mạch nào?

A. Động mạch dưới vai

B. Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

C. ĐM cánh tay sâu

D. ĐM ngực lưng

E. ĐM mũ cánh tay sau/


29: Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:

A.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho các cơ lớp nông mô út.

B.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

C. Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

D.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

E.Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho/

cơ gan tay ngắn30: Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:

A. Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

B. Duỗi, dạng và xoay đùi/

C. Gấp và xoay ngoài đùi

D. Chủ yếu là xoay ngoài đùi

E. Duỗi và xoay trong đùi


Dùng các thông tin sau để trả lời câu 11 và câu 12:

I.Cơ cánh tay quay V.Cơ duỗi ngón cái dài

II.Cơ duỗi cổ tay quay dài VI.Cơ ngửa

III.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn VII. Cơ duỗi ngón trỏ

IV. Cơ dạng ngón cái dài VIII.Cơ gấp ngón cái dàiB.I, III E.I, IV, VIII

C.II, III, IV


A.I, III, V, VIII D.IV, V, VII, VIII

B.I, II, IV, V, VII, VIII E.IV, V, VIII

C.IV, V, VI, VII, VIII


Bình luận

Ảnh đại diện của bạn
|

Khoá học khác

14 bài | 150 phút 150.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Hướng Dẫn Thực Hành Trên Đàn Guitar Phím Lõm

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Guitar phím lõm. Khóa học này gồm 14 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng.           Ký âm và ký hiệu - Ký âm Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

7 bài | 70 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] 1 NGÀY THÀNH THẠO QUẢNG CÁO GOOGLE

Nếu bạn đang bán hàng online, đang kinh doanh 1 mặt hàng, nhân viên marketing online, 1 chủ cửa hàng hay doanh nghiệp,...Thì Google là 1 thị trường lớn rất tiềm năng, mà bạn buộc phải khai thác nếu muốn tăng thu nhập. Xem thêm

Nguyễn Phạm Hoàng Huy Nguyễn Phạm Hoàng Huy

13 bài | 120 phút 150.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thực hành căn bản trên đàn Kìm

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Kìm. Khóa học này gồm 13 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng. Mọi thắc mắc về khóa học xin vui lòng liên hệ với tôi qua Sdt: 0986223514. Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

43 bài | 265 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Làm chủ Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

          Đối tượng học: Học sinh, sinh viên, giáo viên, kỹ sư, nhà kinh doanh và tất cả những ai có nhu cầu học tập về tin học văn phòng; những người cần nâng cao thêm trình độ về tin học văn phòng; các học viên tham gia thi các loại chứng chỉ tin học văn phòng;….          Mô tả khóa học: Khóa học bao gồm 43 bài giảng videos được xây dựng theo một lộ trình từ cơ bản đến nâng cao với Xem thêm

Đỗ TrungThành Đỗ TrungThành

43 bài | 325 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thiết kế trình chiếu PowerPoint 2016 từ A-Z

MÔ TẢ KHÓA HỌC- Khóa học bao gồm 44 videos được xây dựng theo một lộ trình từ cơ bản đến nâng cao.- Với quan điểm "học đi đôi với hành", khóa học sẽ có nhiều các ví dụ thực tế trong quá trình xây dựng nội dung trình chiếu, đặc biệt là rèn luyện các kỹ năng thiết kế đồ họa, thiết kế âm thanh, thiết kế videos, thiết kế hiệu ứng, Xem thêm

Đỗ TrungThành Đỗ TrungThành

21 bài | 211 phút 199.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản Access 2013

- Access là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ học trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Access bạn sẽ có lợi thế vì đã quen thuộc với hệ thống các Tab, Ribbon, Command ... tương tự như Word, Excel.- Cũng vì nằm trong bộ Office nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa Access và Excel, Word hoặc các phần mềm Office khác khi cần. Xem thêm

Trần Thu Phương Trần Thu Phương

30 bài | 311 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2013 (Nâng cao)

- Access là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ học trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Access bạn sẽ có lợi thế vì đã quen thuộc với hệ thống các Tab, Ribbon, Command ... tương tự như Word, Excel.- Cũng vì nằm trong bộ Office nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa Access và Excel, Word Xem thêm

Trần Thu Phương Trần Thu Phương

65 bài | 500 phút 500.000 vnđ

[Đăng ký ngay] HỌC ĐÀN ORGAN RẤT DỄ HIỂU DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG

- Bạn sẽ làm gì khi muốn ghi điểm với một cô gái mới quen?- Bạn muốn gây bất ngờ với mọi người trong công ty tại bữa tiệc liên hoan sắp tới?- Bạn yêu thích ca hát, âm nhạc?Hãy đến ngay với khóa học organ siêu tiết kiệm Xem thêm

ChiDungAudio ChiDungAudio

24 bài | 360 phút 150.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Tự học ghita phím lõm bằng phương pháp kí âm số.

   Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của đất nước con người Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

10 bài | 120 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] 10 NGÀY THÀNH THẠO QUẢNG CÁO FACEBOOK

Nếu bạn đang bán hàng online, đang kinh doanh 1 mặt hàng, nhân viên marketing online, 1 chủ cửa hàng,...Thì Facebook là 1 thị trường lớn rất tiềm năng, mà bạn buộc phải khai thác nếu muốn tăng thu nhập. Xem thêm

Nguyễn Phạm Hoàng Huy Nguyễn Phạm Hoàng Huy