TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

8,283 lượt xem -

Đăng vào 06 Tháng mười, 2017

TỔNG HỢP 206 XƯƠNG

Mục đích: Giúp chúng ta biết được vị trí của từng xương và có bao nhiêu xương trên cơ thể

+ Có 8 xương Sọ não : xương trán, 2 xương đỉnh, 2 xương thái dương, xương chẩm, xương bướm và xương sàng

                                       

+ 14 xương Sọ mặt (chưa tính xương móng): 2 xương xoăn mũi dưới, 2 xương khẩu cái, 2 xương hàm trên,2 xương gò má, 1 xương hàm dưới, 2 xương sống mũi, 2 xương lệ, xương lá mía, xương móng cái.

                           

+ 64 xương chi trên: 2 xương đòn, 2 xương vai, 2 xương cánh tay, 2 xương trụ, 2 xương quay, 16 xương cổ tay (tính 2 bên tay), 10 xương đốt bàn (tính 2 bên tay), 28 xương đốt ngón tay (tính 2 bên tay).

                                     

+ 62 xương chi dưới: 2 xương chậu, 2 xương đùi, 2 xương chày, 2 xương mác, 14 xương cổ chân (tính ở 2 chân),10 xương đốt bàn chân (tính 2 bàn chân), 28 xương đốt ngón chân.

               


                

+ 33-34 xương ở cột sống (thường là 33 ở người trưởng thành): 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt cùng và 4-5 đốt cụt

                       

+ 25 xương ở lồng ngực: 24 chiếc xương sườn và xương ức

                          

- Ngoài ra còn có các xương nhỏ như: Xương móng, các xương nghe (xương búa, xương đe, xương bàn đạp


                                               TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU

1 Đối với Y học Giải phẫu học là môn

a. Cơ sở/

b. Cơ bản

c. Lâm sàng

d. Y học hiện đại


2 Từ “trên ngoài” ta căn cứ theo

a. Mặt phẳng ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc

d. A và C đúng/


3. Phương tiện quan trọng nhất để học Giải Phẫu là

a. Xác/

b. Mô hình các loại

c Phim X quang

d người sống


4. Mặt phẳng đứng dọc giữa

a. nằm song song với  mặt phẳng trán

b. Chia cơ thể thành hai nửa: nửa phải và nửa trái/

c nằm song song với mặt đất

d chia cơ thể thành phía trước và sau


5. Xương nào sau đây không thuộc xương hàng trên cổ tay

a. Xương nguyệt

b. Xương đậu

c. Xương thang/

d. xương tháp

e. xương thuyền


6. Chỏm xương trụ

a. còn gọi là mõm khuỷu

b. là phần đầu trên xương trụ gồm mõm khuỷu và mõm vẹt/

c. là đầu dưới xương trụ có diện khớp vòng

d là ¼ trên xương trụ


7. Thân xương trụ có

a. 3 mặt: trong, ngoài, trước

b. 3 mặt: trong, ngoài, sau

c. 3 mặt: trước, sau, trong/

d. 3 mặt: trước, sau, ngoài


8. Xương quay khớp với tất cả nào sau đây, ngoại trừ

a. xương cánh tay

b xương trụ

c xương thuyền

d xương nguyệt

e xương đậu/


9. xương nào sau đây không tham gia vào diện khớp cổ tay

a. xương thuyền

b. xương nguyệt

c xương tháp

d xương đậu/


10 khớp khuỷu gồm có

a. 1 khớp

b. 2 khớp

c. 3 khớp/

d. 4 khớp


11 khi bàn tay làm động tác sấp ngữa, thì lúc đó có sự tham gia hoạt động của

a. Khớp quay trụ trên và khớp quay trụ dưới

b. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp quay cổ tay/

c. Khớp quay trụ trên và khớp cánh tay trụ

d. Khớp quay trụ trên, khớp quay trụ dưới và khớp cánh tay trụ


12 chi tiết GP nào giúp ta định hướng được chiều trước sau của xương cánh tay.

a. Chỏm xương cánh tay

b. Rãnh gian củ

c. Củ lớn

d. Lồi chủ đen ta/


13. các dây chằng ở khớp vai dây chằng nào khỏe nhất

a. dây chằng ổ chảo cánh tay trên

b. dây chằng ổ chảo cánh tay giữa

c. dây chằng ổ chảo cánh tay dưới

d. dây chằng quạ cánh tay/


14. Chọn nguyên tắc đúng nhất để đặt tên (gọi tên) cho cơ theo:

a. Cấu tạo, Kích thước, Hình thể và Chức năng

b. Hỗn hợp

c. Tất cả đúng/

d. Tất cả sai


15 Xác định khớp xương thuộc khớp bán động:


a. Khớp chậu đùi

d. Khớp thái dương hàm

b. Khớp trai đỉnh

c. Khớp cùng chậu/


16 Chọn định nghĩa đúng nhất về khớp xương là:


a. Nơi nối tiếp của hai xương /

b. Nơi tiếp giáp của hai xương

c. Nơi hai xương nằm chồng lên nhau

d. Nơi liên tiếp của hai xương


17. Xác định chức năng quan trọng nhất của xương:

a. Tạo máu 

d. Vận động

b. Bảo vệ 

c. Nâng đỡ /


18  Xác định ý đúng nhất trong mô tả giải phẫu học dựa vào:

a. Vị trí, liên quan 

b. Hình thể, kích thước

d. Tất cả đều đúng/

c. Chức năng phát triển


19. Xác định ý đúng với từ "Phải, trái" căn cứ vào:

a. Mặt phẳng nằm ngang

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng đứng dọc giữa/

d. Tất cả đúng


20  Xác định ý đúng với từ "Trên, Dưới" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc

d. tất cả đúng

b. Mặt phẳng đứng ngang

c. Mặt phẳng nằm ngang /


21. Xác định ý đúng với từ "trước sau" căn cứ vào

a. Mặt phẳng đứng dọc 

b. Mặt phẳng đứng ngang /

c. Mặt phẳng nằm ngang

d. Mặt phẳng ngang


22: Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

A. Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

B. Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu

xương cánh tay.

C. Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

D. Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương

quay./

E. Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi

một diện khớp vòng.


23: Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài

cơ lớp nông:

A. Cơ duỗi ngón cái ngắn

B. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn/

C. Cơ duỗi cổ tay trụ

D. Cơ duỗi ngón cái dài

E. Cơ duỗi các ngón


24: Chọn

A. Nếu 1, 2, 4 đúng

B. Nếu 1, 3 đúng

C. Nếu 4, 5 đúng/

D. Nếu chỉ có 4 đúng

E. Nếu tất cả đều đúng

1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.

2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.

3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ

về TM chậu ngoài.

4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.

5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.


25: Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay

dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác

nào sau đây sẽ không thực hiên được:

A.Duỗi ngón cái 

B.Dạng ngón cái

C.Đối ngón cái/

D.Cả A và B


26: Chọn:

A. nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

B. nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả/

C. nếu (A) đúng (B) sai

D. nếu (A) sai (B) đúng

E. nếu (A) sai (B) sai

(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch

mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau

(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông

qua nhánh vai trên và vai xuống.


27: Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với

khớp cùng chậu và đốt sống:

A.Cùng 2/

B.Cùng 3

C.Cùng 4

D.Thắt lưng 5

E.Cùng 1.


28: Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với

động mạch nào?

A. Động mạch dưới vai

B. Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

C. ĐM cánh tay sâu

D. ĐM ngực lưng

E. ĐM mũ cánh tay sau/


29: Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:

A.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho các cơ lớp nông mô út.

B.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động

cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

C. Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

D.Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất

cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

E.Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho/

cơ gan tay ngắn30: Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:

A. Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

B. Duỗi, dạng và xoay đùi/

C. Gấp và xoay ngoài đùi

D. Chủ yếu là xoay ngoài đùi

E. Duỗi và xoay trong đùi


Dùng các thông tin sau để trả lời câu 11 và câu 12:

I.Cơ cánh tay quay V.Cơ duỗi ngón cái dài

II.Cơ duỗi cổ tay quay dài VI.Cơ ngửa

III.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn VII. Cơ duỗi ngón trỏ

IV. Cơ dạng ngón cái dài VIII.Cơ gấp ngón cái dàiB.I, III E.I, IV, VIII

C.II, III, IV


A.I, III, V, VIII D.IV, V, VII, VIII

B.I, II, IV, V, VII, VIII E.IV, V, VIII

C.IV, V, VI, VII, VIII


Bình luận

Ảnh đại diện của bạn
|

Khoá học khác

14 bài | 120 phút 100.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thực hành 6 Bắc trên Guitar phím lõm (Lưu Thủy Trường, Phú Lục Chấn)

  Khóa học này gồm 2 bản Bắc là Lưu Thủy Trường 32 câu và Phú Lục Chấn 34 câu 16 bài giảng được chia ra làm 14 bài giảng, Hai bản Bắc này nằm trong 6 bản Bắc thuộc 20 bản Tổ nhạc tài tử Nam Bộ.           Ký âm và ký hiệu Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

80 bài | 611 phút 499.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Y Học Dinh Dưỡng Thực Tiễn

Tổng quát- Đây là khóa học trực tuyến đầu tiên trong lĩnh vực Y HỌC DINH DƯỠNG. Khóa học là sự tổng hợp toàn diện những kiến thức giữa Đông - Tây y và dinh dưỡng;- Kiến thức của khóa học tổng quan và sâu sắc, cùng với sự chia sẻ giản đơn và gần gũi của Giảng viên giúp cho người học nắm bắt kiến thức một cách đơn giản, thực tiễn và bổ ích;- Xem thêm

Trần Thanh Toàn Trần Thanh Toàn

12 bài | 600 phút 699.000 vnđ

[Đăng ký ngay] YOGA CĂN BẢN CHO NGƯỜI BẬN RỘN

LỜI MỞ ĐẦUTrong cuộc sống bận rộn ngày hôm nay, với nhịp sống ngày càng hối hả, con người dần bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, học tập, gia đình, những hoạt động không ngừng nghỉ khiến cơ thể ngày càng lão hóa và tinh thần ngày càng suy kiệt. Cùng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động không hợp lý; môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại, môi trường làm việc ít vận động đã dẫn đến những căn bệnh thời đại như đau dạ dày, ung Xem thêm

Hà Liên Hà Liên

10 bài | 120 phút 100.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Guitar phím lõm dành cho người mới học

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Guitar phím lõm. Khóa học này gồm 10 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng.           Ký âm và ký hiệu Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

17 bài | 80 phút 50.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Khóa học đàn sến căn bản

Khóa học căn bản. Cam kết tất cả các bạn sẽ đàn được.Được biết đàn Sến có nguồn gốc từ Tần Cầm (cây đàn có từ thời Tần Thủy Hoàng, 221 - 207 trước Công Nguyên). Tiếng Hoa phát âm Tần Cầm là Xỉn Xỉn (Qin Qin), vì vậy âm Sến là biến âm của Xem thêm

Phùng Thanh Vũ Phùng Thanh Vũ

15 bài | 300 phút 899.000 vnđ

[Đăng ký ngay] KHÓA HỌC NÂNG CAO CHO NGƯỜI TRUNG CẤP, HLV YOGA

LỜI MỞ ĐẦU“Yoga là ánh sáng, một khi đã được thắp lên thì không bao giờ tắt. Bạn càng thực hành tốt, ngọn lửa sẽ càng rực sáng hơn”.

Hà Liên Hà Liên

14 bài | 150 phút 150.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Hướng Dẫn Thực Hành Trên Đàn Guitar Phím Lõm

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Guitar phím lõm. Khóa học này gồm 14 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng.           Ký âm và ký hiệu - Ký âm Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

7 bài | 70 phút 299.000 vnđ

[Đăng ký ngay] 1 NGÀY THÀNH THẠO QUẢNG CÁO GOOGLE

Nếu bạn đang bán hàng online, đang kinh doanh 1 mặt hàng, nhân viên marketing online, 1 chủ cửa hàng hay doanh nghiệp,...Thì Google là 1 thị trường lớn rất tiềm năng, mà bạn buộc phải khai thác nếu muốn tăng thu nhập. Xem thêm

Nguyễn Phạm Hoàng Huy Nguyễn Phạm Hoàng Huy

13 bài | 120 phút 150.000 vnđ

[Đăng ký ngay] Thực hành căn bản trên đàn Kìm

Đến với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn một số kiến thức, kĩ năng cơ bản trên cây đàn Kìm. Khóa học này gồm 13 bài giảng thuộc bản vắn sân khấu và lý thông dụng. Mọi thắc mắc về khóa học xin vui lòng liên hệ với tôi qua Sdt: 0986223514. Xem thêm

Đỗ Quốc Tú Đỗ Quốc Tú

73 bài | 425 phút 549.000 vnđ

[Đăng ký ngay] 3DSMAX - DỰNG HÌNH NỘI THẤT NÂNG CAO

MÔ TẢ KHÓA HỌC - 3DS MAX Dựng Hình Nâng Cao là một trong những kỹ năng cần thiết phải có khi học trong phần mềm 3ds Max. Đây là 1 kỹ năng thiết yếu khi ta đã và phải biết đến trong phần mềm 3ds Max này, đặc biệt là ở lĩnh vực thiết kế các sản phẩm đồ đạc nội thất, thiết kế nội thất Xem thêm

Thịnh Max Thịnh Max